1. Sissejuhatus

1.1. Käesolevad kasutustingimused ("Tingimused") reguleerivad teie juurdepääsu ja kasutamist BeboTech OÜ (registrikood 16646135, asukohaga Eestis) poolt pakutavatele teenustele veebisaidil bebo.bebo.com ("Veebisait").

1.2. Veebisaidi kasutamisega nõustute käesolevate Tingimustega. Kui te ei nõustu nende Tingimustega, siis palun ärge kasutage Veebisait.

2. Üldtingimused

2.1. Me püüdleme selle poole, et kogu Veebisaidil esitatav teave oleks täpne, terviklik ja ajakohane. Siiski ei võta me vastutust hindade muutuste eest, mis võivad tekkida pärast e-poe teabe saatmist ja toodete ostmist e-poodides.

2.2. Jätame endale õiguse teha Veebisaidil ümberkorraldusi või uuendusi ilma eelneva etteteatamiseta. Kasutajana on teil kohustus pidevalt jälgida veebisaidil toimuvaid muudatusi.

2.3. Meil on õigus teha Veebisaidil funktsionaalseid, protsesside või tehnilisi muudatusi ja täiendusi igal ajal. Samuti võime piirata või peatada teatud funktsioonide kättesaadavuse.

2.4. Kõik Tingimused kehtivad kõigile, kes meie Veebisaiti kasutavad, sealhulgas tasuta plaani kasutajatele ja külastajatele.

3. Äriklient

3.1. Ärikliendiks loetakse kontot, kes teeb meie süsteemi kaudu igapäevaselt päringuid rohkem kui 150 tootele või esitab nädalas üle 500 toote päringu. Samuti kvalifitseerub ärikliendi kontoks, kes teeb samadele toodetele rohkem kui viiel järjestikusel päeval sama päringu.

4. Teenus

4.1. BeboTech OÜ platvorm annab ülevaate Eesti suurimate e-kaupluste tootevalikust, pakkudes klientidele mugavust vältida mitmetes e-poodides korraga ostukorvide võrdlemist. Meie keskkonnas kuvatakse toodete hinnavahemikud, kuid kui tootel on ainult üks hind, viitab see, et seda pakutakse ainult ühes asukohas.

4.2. Kasutajatele parima teenuse osutamiseks palume neil kontrollida ja seadistada oma kontod ja paroolid, et saaksime pakkuda parimat võimalikku teenust.

4.3. Kliendid saavad Bebo keskkonnas lisada tooteid ostukorvi samamoodi nagu teistes e-poodides. Bebo algoritmid arvutavad valitud toodete põhjal kõige soodsama ostukorvi.

4.4. Ostukorvis olevad tooted eemaldatakse automaatselt, kui ostukorv on olnud avatud rohkem kui 24 tundi ja tooted on vahepeal e-poest kadunud. Kui kadunud toode tuleb vahepeal tagasi lattu ja selle hind muutub taas aktiivseks, ei lisa me toodet automaatselt tagasi teie ostukorvi. Klient peab ise toote uuesti ostukorvi lisama.

4.5. Bebo saadab kliendi ostunimekirja otse valitud e-poodide ostukorvidesse, võimaldades kliendil soetada soovitud kaubad.

4.6. Bebo aitab ostjatel kokku hoida arvutades ostu pealt säästetud summa, võttes arvesse pakendamise ja kullerteenuse tasusid.

4.7. Bebo süsteem hoiab ajakohasena nelja kaupluse sooduspakkumised ja kampaaniahinnad, tagades, et kliendid saavad alati parima võimaliku hinna.

4.8. Bebo kasutab isikupõhiseid analüütilisi andmemudeleid personaalsete ostusoovituste tegemiseks. Neid mudeleid kasutatakse selleks, et analüüsida teie ostumustreid ja eelistusi, et pakkuda teile kõige asjakohasemaid soovitusi. See võimaldab meil pakkuda teile paremat ostukogemust, aidates teil leida tooteid, mis teile tõenäoliselt meeldivad.

5. Vanuse- ja asukohapiirangud

5.1. Alkohoolsete toodete ostmisel peate olema vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigi seadusandluse kohaselt. Energiajookide ostmiseks peate olema vähemalt 16-aastane.

6. Maksetingimused

6.1. Maksmine toimub vastavalt valitud makseplaanile. Kasutaja peab teenuse täielikuks kasutamiseks kõigepealt konto looma. Kui teenusega on probleeme, siis analüüsitakse neid juhtumipõhiselt. Iseseisvalt oma konto kustutamisel on kasutaja siiski kohustatud tasuma lepingujärgseid tasusid, sõltumata sellest, kas ta kasutas teenust või mitte. Tellimuse tühistamise korral vastutab kasutaja seni osutatud teenuse eest.

7. Hinnad ja käibemaks

7.1. Meie teenuste tavapärased tellimisvõimalused on loetletud meie veebisaidil.

7.2. BeboTech OÜ jätab endale õiguse muuta teenuse hindu, kuid püüab sellest kasutajat eelnevalt teavitada.

7.3. Juhtudel, kui hind muutub, jätkub aktiivne tellimus endisel kujul tellimuse arveldustsükli lõpuni, kui vastupidiseid juhiseid ei ole.

7.4. Bebo keskonnas kajastatud hinnad sisaldavad käibemaksu.

8. Arveldamise ja kontoteabe täpsus

8.1. Kasutaja on vastutav kogu teabe eest, mida nad oma kontol esitavad, ning peavad tagama, et teave on ajakohane, täpne ja täielik. Kui mõni teave on vale või eksitav, on teenuse osutajal õigus peatada või lõpetada kasutaja juurdepääs teenusele.

8.2. Kasutaja vastutab kõigi oma kontoga seotud tasude eest. Need tasud sisaldavad kõiki makse, mida on vaja teenuse kasutamiseks.

8.3. Kõik kasutaja poolt teenuse kasutamise eest tasutavad summad on tasumisele kuuluva teenuse eest tasumise hetkest alates lõplikud ja tagastamatud, välja arvatud juhtudel, kui teenuse osutaja on eraldi määranud teisiti.

8.4. Kasutaja peab tasuma kõik teenuse kasutamisega seotud tasud vastavalt valitud makseplaanile. Kui kasutaja ei tasu teenuse kasutamise eest õigeaegselt, võib teenuse osutaja peatada või lõpetada teenuse osutamise.

9. Kasutajakonto ja registreerimine

9.1. Kasutaja peab teenuse täielikuks kasutamiseks konto looma. Tellimuse kestust saab pikendada vastavalt teie valitud makseplaanile.

9.2. Tellimuse pikendamiseks tuleb tasuda vastava perioodi teenustasu. Kui teenustasu ei tasuta õigeaegselt, võib see viia tellimuse automaatse tühistamiseni.

9.3. Kui soovite oma konto tühistada või kustutada, saate seda teha ise oma konto seadete alt. Samuti on teil võimalik kustutada konto andmeid, mis on seotud e-poodidega. Varem tasutud teenustasu ei tagastata ning teenus jääb teile kättesaadavaks tellimuse arveldustsükli lõpuni.

9.4. Konto kustutamise protsess hõlmab teie isikuandmete ja seotud e-poodidega konto teabe eemaldamist meie süsteemidest.

10. Kasutaja poolt loodud sisu

10.1. Sisu loomisel, postitustel ja jagamistel kasutajad kinnitavad, et neil on õigus seda sisu jagada ja et see ei riku kolmandate osapoolte õigusi ega kohalikke ja rahvusvahelisi seadusi.

11. Intellektuaalomandi õigused

11.1. Kogu veebisaidi sisu, sealhulgas tekstid, graafika, logod, pildid ja tarkvara, on BeboTech OÜ või selle sisu pakkujate intellektuaalomand ning kaitstud autoriõiguse, kaubamärgi ja muude intellektuaalomandi õigustega.

11.2. Kasutajatele antakse luba vaadata, alla laadida ja printida veebisaidi sisu ainult isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks, kui see ei riku BeboTech OÜ või selle sisu pakkujate intellektuaalomandi õigusi.

11.3. Keelame igasuguse sisu kraapimise, paljundamise või äriliseks otstarbeks kasutamise ilma meie eelneva kirjaliku loata.

12. Garantiidest loobumine ja vastutuse piiramine

12.1. Veebisait ja selle teenused pakutakse "nagu on" alusel ilma igasuguste otseste või kaudsete garantiideta. BeboTech OÜ ei garanteeri Veebisaidi katkematut või veatut toimimist ning ei vastuta mis tahes kahjude eest, mis tulenevad Veebisaidi kasutamisest või kasutamise võimatusest.

12.2. Kasutate Veebisaiti omal vastutusel. BeboTech OÜ ei võta endale vastutust kolmandate osapoolte eest.

12.3. Kasutate veebisaiti omal vastutusel. BeboTech OÜ ei võta endale vastutust kolmandate osapoolte tegevuse, sealhulgas kasutajate loodud sisu, eest. Me ei vastuta ka mistahes kaudsete, eriliste, juhuslike või karistuslike kahjude eest, mis võivad tekkida veebisaidi kasutamise või sellele juurdepääsu tagajärjel.

13. Konto turvalisus

13.1. Kasutaja on ainuisikuliselt vastutav oma konto parooli konfidentsiaalsuse eest ja kõigi tegevuste eest, mis toimuvad tema konto kaudu.

13.2. Kasutaja on kohustatud viivitamatult teavitama BeboTech OÜ'd mis tahes volitamata kasutamisest oma kontol või muudest turvalisuse rikkumistest.

13.3. Kasutaja võib olla vastutav kõigi BeboTech OÜ või teiste kasutajate kahjude eest, mis on põhjustatud volitamata kasutamisest, mida oleks saanud vältida, kui kasutaja oleks säilitanud oma konto turvalisuse.

13.4. BeboTech OÜ ei vastuta kahju eest, mis tekib kasutaja parooli või konto kasutamise tõttu, kaasa arvatud juhul, kui kasutaja on parooli või konto teistele edastanud.

13.5. BeboTech OÜ soovitab kasutajatel valida tugevad paroolid (kombinatsioon suur- ja väiketähtedest, numbritest ja sümbolitest), mitte jagada neid teistega, regulaarselt muuta oma paroole ja kasutada turvalist internetiühendust.

14. Kasutustingimuste muutmine

14.1 . BeboTech OÜ võib käesolevaid kasutustingimusi aeg-ajalt muuta. Kõik muudatused avaldatakse veebisaidil ja/või edastatakse teile e-posti teel.

15. Käitumiseeskirjad ja keelatud kasutused

15.1. Kõik kasutajad peavad järgima käitumiseeskirju ja keelatud kasutusi, mille eesmärk on tagada veebisaidi turvalisus ja ausus. Keelatud on tegevused, mis rikuvad seadusi, õigusi kolmandatele osapooltele või rikuvad veebisaidi kasutustingimusi.

16. Kohaldatav seadus ja vaidluste lahendamine

16.1. Kõik vaidlused, mille pooled ei suuda läbirääkimiste teel lahendada, lahendatakse Eesti Vabariigi kohtutes.

16.2. Vaidluse tekkimise korral, teevad pooled kõik endast oleneva, et jõuda läbirääkimiste teel kokkuleppele. Kui kokkulepet ei saavutata 30 päeva jooksul pärast vaidluse tekkimist, võib kumbki pool suunata vaidluse Eesti Vabariigi pädeva kohtu lahendada.

17. Privaatsuspoliitika

17.1. Teie isikuandmete töötlemine toimub vastavalt BeboTech OÜ privaatsuspoliitikale, mille leiate siit: BeboTech OÜ Privaatsuspoliitika – Toidukaupade hinnavõrdlus – Bebo – Sinu Virtuaalne Assistent.

18. Kontakt

18.1. Kui teil on küsimusi käesolevate Tingimuste või Veebisaidi kasutamise kohta, võtke palun ühendust BeboTech OÜ-ga järgmisel e-posti aadressil: info@bebo.com.