1. Üldsätted

1.1. BeboTech OÜ (edaspidi "ettevõte") on pühendunud teie isikuandmete kaitsele. Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi "poliitika") kirjeldab, kuidas ettevõte kogub, kasutab, säilitab ja jagab teie isikuandmeid bebo.bebo.ee (edaspidi "veebisait").

1.2. Käesoleva poliitika eesmärk on tagada, et te teaksite, milliseid andmeid me kogume, miks me neid kogume ja kuidas te saate oma õigusi kasutada.

1.3. Ettevõte järgib Euroopa Liidu üldist andmekaitsemäärust (GDPR) ja kohalikku isikuandmete kaitse seadust.


2. Isikuandmete kogumine ja kasutamine

2.1. Ettevõte kogub ja töötleb järgmisi isikuandmeid: a) kontaktandmed (nt e-posti aadress, telefoninumber); b) tehnilised andmed (nt IP-aadress, küpsiste andmed);c) veebisaidi kasutamise andmed (nt külastatud lehed, külastuse kestus); d) andmed, mida kogub ja töötleb Google, näiteks Google Analytics (nt külastatud lehtede URL-id, geograafiline asukoht, seade).

2.2. Ettevõte kogub ja kasutab teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel: a) veebisaidi toimimise tagamine ja teenuste osutamine; b) kasutajakonto loomine ja haldamine; c) kasutajate nõustamine ja tugi; d) turundustegevused ja pakkumised (ainult teie nõusolekul); e) veebisaidi kasutamise analüüsimine ja statistika kogumine.


3. Isikuandmete säilitamine ja jagamine

3.1. Ettevõte säilitab teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik eesmärkide täitmiseks, milleks need koguti, või seadusega ettenähtud tähtaja jooksul.

3.2. Ettevõte võib jagada teie isikuandmeid kolmandate osapooltega, nagu Google, kui see on vajalik teenuste osutamiseks või seadusega nõutud. Sellisel juhul tagab ettevõte, et kolmandad osapooled täidavad kõiki andmekaitse nõudeid.


4. Küpsised

4.1. Ettevõte kasutab veebisaidil küpsiseid, et tagada parem kasutajakogemus ja veebisaidi toimimine. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse või mobiilseadmesse veebisaidi külastamisel.

4.2. Kasutame nii seansiküpsiseid (mis aeguvad, kui sulgete veebilehitseja) kui ka püsiküpsiseid (mis jäävad teie seadmesse kauemaks). Küpsiseid kasutatakse veebisaidi toimimise, analüütiliste ja turunduslikel eesmärkidel.

4.3. Teil on võimalus küpsised keelata või eemaldada, kuid see võib mõjutada veebisaidi toimimist ja teie kasutajakogemust.


5. Teie õigused

5.1. Teil on õigus: a) saada teavet isikuandmete töötlemise kohta; b) nõuda isikuandmete parandamist, kustutamist või piiramist; c) esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele; d) nõuda andmete ülekandmist; e) tühistada turundustegevuste jaoks antud nõusolek.

5.2. Nende õiguste kasutamiseks võtke palun ühendust ettevõttega e-posti aadressil: info@bebo.ee.


6. Turvalisus

6.1. Ettevõte võtab kõiki vajalikke tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid volitamata juurdepääsu, avalikustamise, muutmise ja hävitamise eest.


7. Muudatused privaatsuspoliitika

7.1. Ettevõte võib aeg-ajalt käesolevat privaatsuspoliitikat muuta. Kõik muudatused avaldatakse veebisaidil ja/või edastatakse teile e-posti teel.


8. Kontakt

8.1. Kui teil on küsimusi käesoleva privaatsuspoliitika või isikuandmete töötlemise kohta, võtke palun ühendust ettevõttega järgmisel e-posti aadressil: info@bebo.ee.

8.2. Käesolev privaatsuspoliitika on jõus alates 04.05.2023.